SM İş Planı Hazırlanması

Firma ve kuruluşların sınai mülkiyet varlıklarının ticarileştirilmesi süreçlerinde yardımcı olacak İş Planlarının hazırlanması ve bu yolla sınai mülkiyet varlıklarının ticarileştirilmesi süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunulması.