Sınai Mülkiyet Varlıklarının Değerlemesi

Günümüzde işletmeler özellikle satın alma, birleşme, devralma, lisanslama ve franchising işlemlerinde fiziksel varlıklar ile fiziksel olmayan varlıkları birlikte değerlendirmektedir. Bu nedenle maddi varlıkların değerlemesi kadar maddi olmayan varlıkların değerlemesi de önem arz etmektedir. 

Maddi olmayan varlıkları soyut özellikleri nedeniyle parasal olarak ifade etmek daha zor ve karmaşık bir süreçtir. Bu zor süreci yönetmek üzere birçok yöntem geliştirilmiştir. Marka ve patentlerin değeri hesaplanırken yaygın olarak kullanılan yöntemler pazar odaklı, maliyet odaklı ve gelir odaklı yöntemlerdir. 

Maliyet yaklaşımı: Bir varlığı ortaya çıkarmak için katlanılan maliyetler toplamı olarak ifade edilmektedir.

Piyasa/ Pazar Yaklaşımı: Bu yaklaşım, değerleme konusu varlığın, pazarda bulunan benzer nitelikteki maddi olmayan varlıklarla karşılaştırılması olarak ifade edilmektedir.

Gelir Yaklaşımı: Gelir yaklaşımı ise beklenen kazançların bugünkü değerlerini tahmin ederek bir maddi olmayan varlığın değerini belirleyen yaklaşımdır.

Şirketimizce, değerleme talebinizdeki amaç da dikkate alınarak sunulan ve erişilen veriler doğrultusunda değerleme yöntemlerinden en uygun olanı seçilmektedir.

Doğru verilere dayanarak gerçekleştirilen bir değerleme, işletmelerin yönetimine ve stratejik kararlarına büyük katkı sağlamaktadır. Marka ve patent değerini belirlemek, korumak ve arttırmak işletmelere rekabet üstünlüğü de sağlamaktadır.