Patent Ön Araştırma Raporu

Patent ve faydalı model konusu buluşlar için, yerli/yabancı kurum ve kuruluşlara ön araştırma hizmeti sunulması. Bu kapsamda özellikle, buluşun ilgili olduğu teknik alanın ve uluslararası sınıf kodunun belirlenmesi, buluşun teknik özellikleri bazında ön araştırma yapılması suretiyle ön araştırma hizmeti verilecektir.