Marka Ön Araştırma/Araştırma Raporu

Şirketimizce, marka tescil başvurusunda bulunacak kişilere, markalarının 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca marka olmaya engel halleri içerip içermediği ve daha önce benzer marka için başvuruda bulunulmuşsa bu hususun tespiti amacıyla marka ön araştırma hizmeti sunulmaktadır.