Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Uluslararası Konferansı (17.10.2019)

Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Avrupa Patent Ofisi (EPO), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Uluslararası Konferansı” bu yıl  “Fikri Mülkiyetin Ticarileşmesi: İzlenecek Yollar” temasıyla yerli ve yabancı birçok konuğun katılımıyla gerçekleşti.

Dokuzuncusu gerçekleşen “Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Konferansı" açılışında konuşan TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, Fikri mülkiyetin ticarileşmesinin, günümüz teknoloji ve yenilik ekosisteminde kritik bir aşamaya işaret etmekte olduğunu söyledi.

ASAN, ülkemiz inovasyon ekosisteminin 2017 yılında yürürlüğe giren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu, 207 üniversite, 107 teknoloji transfer ofisi, 1200 civarında Ar-Ge merkezi ve 350 ‘ye yakın tasarım merkezi ile önemli bir kapasiteye ulaştığını işaret ederek, şöyle konuştu:

“Türk Patent ve Marka Kurumu, marka, patent ve tasarım başvurularının ortak etkisinin değerlendirildiği Endüstriyel Fikri Mülkiyet Hakları sıralamasında dünyada ilk 10 ofis arasındadır. Diğer taraftan, TÜRKPATENT ’in 2016 yılında Uluslararası Otorite olmasıyla 2017 yılı başından itibaren, yaklaşık 900 PCT başvurusu alınmış ve 800 araştırma raporu hazırlanmıştır. Bu rakamlar, TÜRKPATENT ’i, yıllık ortalama %44 artış oranı ile PCT başvurusu alan ofisler arasında 14. sıraya yerleştirmektedir.”

TÜRKSMD Kapasite Oluşturma Aşamasını Tamamladı

TÜRKPATENT ’in bir iştiraki olarak Nisan 2018’de kurulan Türk Sınai Mülkiyet Değerleme, Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (TÜRKSMD) ’nin kapasite oluşturma aşamasını tamamlayarak hizmete başlayacak hale geldiğini anlatan ASAN:

“TÜRKSMD, ticarileşme amaçlı değerleme hizmetlerinden faaliyet serbestliği raporlamalarına, teknoloji transferi ve yönetiminden patentleme veya Ar-Ge yatırımları öncesi ön araştırma yapmaya kadar bir dizi faaliyet ile fikri mülkiyetin ticarileşmesinde etkin rol oynayacaktır.” dedi.

Fikri Mülkiyetin Ticarileşmesi

Geçtiğimiz dönem, 6518 sayılı Kanunla patentlerin ticarileşmesine getirilen vergi muafiyeti ve 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile fikri ve sınai mülkiyete konu hakların ticari işlemlere konu edilmesindeki zorlukların aşılmasına yönelik düzenlemelerin de ticarileşme faaliyetlerine destek olacağını belirten ASAN, “Fikri mülkiyetin ticarileşmesi, gelecek dönemde uygulanacak politikaların da ana temalarından birini oluşturmaktadır. 2019-2023 dönemi için 23 Temmuz 2019 tarihinde T.B.M.M ’de onaylanan On Birinci Kalkınma Planı, özellikle ticarileşmeye ve fikri mülkiyetin bir finansman aracı olarak kullanılmasına yönelik politikalar içeren ayrı bir fikri mülkiyet bölümüne sahiptir.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK tarafından açıklanan “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” vizyonunu gerçekleştirmede yol haritası niteliğinde olan “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi”ni değerlendiren ASAN,

“2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi; fikri mülkiyet haklarının stratejik satın alımı, kiralanması ve lisanslanması, teknoloji standartlarının geliştirilmesi ile fikri mülkiyet haklarının kullanımına özel önem vermektedir.” dedi.